top of page

23 MAYIS 2024, PERŞEMBE

13.00-13.30   AÇILIŞ

Dr. Gürbüz Gümüşdiş, Dr. Yasemin Kabasakal

13.30-14.30   Uzmanlar tartışıyor: Anti-TNF tedavisine yanıtsız hastalara yaklaşım

Moderatör: Dr. Vedat Hamuryudan, Dr. Yasemin Kabasakal

Tartışmacılar: Dr. İhsan Ertenli, Dr. Ahmet Gül, Dr. Süleyman Özbek, Dr. Servet Akar

13.30-13.50   Romatoid artrit: Farklı bir biyolojik mi, Jak kinaz inhibitörü mü?

13.50-14.10   Ankilozan spondilit: Anti-IL17 mi, Jak kinaz inhibitörü mü?

14.10-14.30   Psoriyatik artrit: Anti-IL17 mi, Anti-IL-17/23 mü, Jak kinaz inhibitörü mü?

14.30-14.45   KAHVE ARASI

14.45-15.45   Her yönüyle Jak kinaz inhibitörleri

Oturum Başkanı: Dr. Ahmet Gül

14.45-15.05   Jak kinaz inhibitörleri arasında etkinlik ve güvenilirliği etkileyen farklılıklar var mı?    Dr. Pamir Atagündüz

15.05-15.25   Ağrı üzerine olumlu etkinin mekanizması nedir?   Dr. Gökhan Keser

15.25-15.45   Uygun hasta seçimi: Güvenilirliği artırmak için ne yapılabilir?   Dr. Sedat Kiraz

15.45-16.00   KAHVE ARASI

16.00-17.00    Pediatrik Romatoloji Paneli

Oturum Başkanları: Dr. Özgür Kasapçopur, Dr. Erbil Ünsal, Dr. Güzide Aksu,

16.00-16.20   Juvenil spondiloartritler: Nereden nereye geldik?   Dr. Balahan Bora

16.20-16.40   IgA vaskülitinde yeni gelişmeler   Dr. Raziye Burcu Taşkın

16.40-17.00   Pediatrik romatolojide interstisyel akciğer tutulumu yapan hastalıklar   Dr. Özge Altun Gücenmez

17.00-17.15   KAHVE ARASI

ROMATOLOJİK AKCİĞER RADYOLOJİSİ KURSU

17.15-18.30   Romatologlar için Akciğer Radyolojisi – 1

Moderatör: Dr. Recep Savaş

17.15-17.30   Normal akciğer grafisi ve normal toraks BT   Dr. Naim Ceylan

17.30-17.45   Romatolojik hastalıklarda vasküler tutulum   Dr. Naim Ceylan

17.45-18.15   Romatolojik hastalıklarda akciğer parankimi ve interstisyum tutulumu   Dr. Recep Savaş

18.15-18.30   KAHVE ARASI

18.30-19.30  Romatologlar için Akciğer Radyolojisi – 2

Moderatör: Dr. Recep Savaş

18.30-18.45   Romatolojik hastalıklarda akciğer radyolojisi ile izlem hangi sıklıkta olmalı?   Dr. Recep Savaş

18.45-19.15   Örnekler ile romatolojik olgulara radyolojik yaklaşım   Dr. Naim Ceylan, Dr. Recep Savaş

19.15-19.30   Tartışma: Sorular ve cevaplar

24 MAYIS 2024, CUMA

08.30-09.15   Spondiloartritlerde patogenez ve tedavi güncelleme

Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Özmen, Dr. Murat Turgay, Dr. Uğur Karasu

08.30-08.45   Patogenez güncelleme   Dr. İsmail Sarı

08.45-09.00   Aksiyal spondiloartritlerde başlangıçta ve tedaviye yanıtsız hastalarda güncel tedavi nasıl olmalıdır?   Dr. Veli Yazısız

09.00-09.15   Remisyona giren aksiyal spondiloartrit olgusuna yaklaşım   Dr. Fatoş Önen

09.15-09.30   KAHVE ARASI

09.30-10.15   Psoriasisten psoriatik artrit ve psoriatik hastalığa uzanan yolculuk

Oturum Başkanları: Dr. Şükran Erten, Dr. Adem Küçük

09.30-09.45   Psoriasis olgusunda psoriatik artrit gelişme riski önceden belirlenebilir mi ve önlenebilir mi?   Dr. Dilek Solmaz

09.45-10.00   Psoriatik artrit patogenezi güncelleme   Dr. Umut Kalyoncu

10.00-10.15   DMARD dirençli psoriatik artrit tedavisi: Biyolojik veya jakinib ilaç seçimini neye göre yapıyoruz?   Dr. Sibel Bakırcı

10.15-10.30   KAHVE ARASI

10.30-11.15   Spondiloartritlerin görüntülenmesinde farklı yöntemler: Güncelleme

Moderatör: Dr. Pamir Atagündüz

Tartışmacılar: Dr. Servet Akar, Dr. Pamir Atagündüz, Dr. Ömer Karadağ

11.15-11.30   KAHVE ARASI

11.30-12.00   UYDU SEMPOZYUMU – ABBVIE

12.00-13.30   ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-14.30   Romatolojide Zor Olgular

Oturum Başkanı: Dr. Cengiz Korkmaz

13.30-13.50   Optik nöritli hastaya romatolojik yaklaşım   Dr. Emine Duygu Ersözlü

13.50-14.10   Retroorbital kitlesi olan hastaya romatolojik yaklaşım   Dr. Abdulsamet Erden

14.10-14.30   Behçet sendromu büyük damar tutulumu olan hastada tedavi yaklaşımı   Dr. Emire Seyahi

14.30-14.45   KAHVE ARASI

14.45-15.45   Ailevi Akdeniz Ateşi: Beş soru, beş cevap

Moderatör: Dr. Yasemin Kabasakal,

Tartışmacılar: Dr. Erbil Ünsal, Dr. Güzide Aksu, Dr. Nilüfer Alpay Kanıtez

14.45-14.55   Dört dörtlük klinik var; mutasyon analizi istenmeli mi?

14.55-15.05   Hiç klinik bulgu yok, ama mutasyon analizinde heterozigot pozitiflik bulunmuş?

15.05-15.15   Kolşisin direncinin tanımı ve izlenmesi gereken yol?

15.15-15.25   Anti-IL-1 tedavi endikasyonu var. Anakinra mı? Kanakinumab mı?

15.25-15.45   Hasta gebe kaldı; tedavide değişiklik yapalım mı?

15.45-16.00   KAHVE ARASI

16.00-17.00   Doğru ilaç seçiminde belirleyici faktörler: Hangisini tercih edelim?

Oturum Başkanları: Dr. Veli Çobankara, Dr. Timur Pırıldar, Dr. İbrahim Kıyıcı

16.00-16.15   Metotreksat tedavisi: Oral mi, subkutan mı?   Dr. Ediz Dalkılıç

16.15-16.30   Hiperürisemi tedavisinde allopurinol mü, febuksostat mı?    Dr. Gökçe Kenar

16.30-16.45   İmmünsupresif tedavide azatioprin mi, mikofenolat mofetil mi?   Dr. Önay Gerçik

16.45-17.00   IVIG preparatları arasında farklılık var mı? Neye göre tercih yapılmalı?   Dr. Taşkın Şentürk

 

25 MAYIS 2024, CUMARTESİ

08.30-09.30   Romatoid artrit

Oturum Başkanları: Dr. Hakan Erdem, Dr. Mehmet Soy

08.30-08.50   Seronegatif ve seropozitif RA: Patogenez ve tedavideki farklılıklar   Dr. Nevsun İnanç

08.50-09.10   Romatoid artrit güncel tedavi yaklaşımı   Dr. Timuçin Kaşifoğlu

09.10-09.30   Ufuktaki yeni tedavi yaklaşımları   Dr. Vedat Gerdan

09.30-09.45   KAHVE ARASI

09.45-10.45   Sistemik lupus eritematoz ve Antifosfolipid sendromu

Oturum Başkanları: Dr. Murat İnanç, Dr. Mehmet Şahin, Dr. Gezmiş Kimyon

09.45-10.05    Ayrımlaşmamış bağ dokusu hastalığından sistemik lupus eritematozusa uzanan yolculuk   Dr. Neslihan Yılmaz

10.05-10.25   Sitopeninin ön planda olduğu lupus olgusuna yaklaşım   Dr. Bahar Artım Esen

10.25-10.45   Antifosfolipid sendromunda ufuktaki tedaviler   Dr. Ayten Yazıcı

10.45-11.00   KAHVE ARASI

11.00-12.00   Romatolojik hastalıklarda akciğer tutulumu

Oturum Başkanları: Dr. Merih Birlik, Dr. Hakan Emmungil, Dr. Sema Yılmaz

11.00-11.20   Akciğer HRCT’de buzlu cam saptanan hastaya klinik yaklaşım ve ayırıcı tanı   Dr. Cemal Bes

11.20-11.40   Altta yatan romatolojik hastalık tipine göre akciğer tutulumunda tedavi yaklaşımında fark var mı?   Dr. Ender Terzioğlu

11.40-12.00   IPAF Kavramı: Bu olguları kim ve nasıl tedavi etmeli?   Dr. Gökhan Sargın

12.00-13.30   ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-14.30   PANEL: Sistemik skleroz tedavi güncelleme

Oturum Başkanları: Dr. Ali Akdoğan, Dr. Göksal Keskin

13.30-13.50   Sistemik Skleroz İmmünpatogenez   Dr. Yasemin Yalçınkaya

13.50-14.10   Pulmoner hipertansiyon: Tedavi güncelleme   Dr. Ali Akdoğan

14.10-14.30   Akciğer tutulumunda ne zaman immünsupresif tedavi, ne zaman anti-fibrotik tedavi?    Dr. Süleyman Serdar Koca

14.30-14.45   KAHVE ARASI

14.45-15.45   Sistemik Vaskülitler

Oturum Başkanları: Dr. Kenan Aksu, Dr. Gülen Hatemi

14.45-15.05   İzole aortit ve karotidinia: Güncelleme   Dr. Salih Pay

15.05-15.25   Vaskülitlerde steroid tedavisini nasıl başlayalım? İdamede nasıl doz azaltalım?

                          Steroidsiz tedavi mümkün mü?   Dr. Haner Direskeneli

15.25-15.45   ANCA ilişkili vaskülitler: Tedavi güncelleme   Dr. Fatma Alibaz

15.45-16.00   KAHVE ARASI

16.00-17.00   Non-inflamatuvar romatolojik patolojiler

Oturum Başkanları: Dr. Simin Hepgüler, Dr. Eftal Yücel

16.00-16.20   Güncel ağrı sınıflaması: Nosiplastik ve nöropatik ağrıya yaklaşım   Dr. Simin Hepgüler

16.20-16.40   Bifosfonat tedavisi sonrasında dirençli osteoporoz tedavisi   Dr. Eftal Yücel

16.40-17.00   Bifosfonat ilişkili osteonekroz: Önlenebilir mi? İzlem ve tedavisi?   Dr. Ahmet Omma

 

26 MAYIS 2024, PAZAR

08.30-09.30   Romatolojide Güncel Konular

Oturum Başkanları: Dr. Gerçek Can, Dr. Özgül Gündüz Soysal, Dr. Sercan Gücenmez

08.30-08.50   Raynaud fenomeni ile gelen olguya yaklaşım: Primer mi, sekonder mi?   Dr. Emine Figen Tarhan

08.50-09.10   Deri biyopsisi ile livedoid vaskülopati tanısı alan olguya yaklaşım   Dr. Pınar Talu Erten

09.10-09.30   Hiper IgG4 İlişkili Hastalık: Hangi durumlarda aklımıza gelmeli?   Dr. Ayşe Cefle

09.30-09.45   KAHVE ARASI

09.45-10.45   Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum Başkanı: Dr. Kenan Aksu

09.45-10.05   Glukokortikoidler   Dr. Melike Kalfa Ersoy

10.05-10.25   Koksibler   Dr. Atalay Doğru

10.25-10.45   Anti-TNF ajanlar   Dr. Elif Er Gülbezer

10.45-11.30   Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanı: Dr. Gökhan Sargın

11.30-12.00   KAPANIŞ

bottom of page