top of page
WEB_Çalışma Yüzeyi 1.png

17. Ege Romatoloji Günleri 2021 Sunumlar

Paylaşılmasına izin verilen sunumlara, altı çizili olarak yazılmış isimlere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

23 EYLÜL 2021, PERŞEMBE

14.00-14.30 AÇILIŞ

Gonca Karabulut (Kongre Başkanı), Prof. Dr. Necdet Budak (Ege Üniversitesi Rektörü)

 

14.30-15.20 PANEL: Fertilite, gebelik ve laktasyon bakımından akılcı ilaç kullanımı

Oturum Başkanları: Emine Figen Tarhan, Şule Apraş Bilgen

14.30-14.50 Steroid ve non-steroidlerin akılcı kullanımı - Ece Çınar

14.50-15.10 Temel etkili ilaçların akılcı kullanımı - Fatih Taştekin

15.10-15.20 Tartışma

15.20-16.20 KONFERANS: Gebelikte lupus alevlenmesinin yönetimi

Oturum Başkanı: Gökhan Keser

Konuşmacı: Neslihan Yılmaz

16.20-16.40 KAHVE ARASI

 

16.40-18.00 PANEL: Romatolojide IVIG kullanımı

Oturum Başkanları: Figen Yargucu Zihni, Tufan Türk

16.40-17.10 IVIG’ler ve kullanım alanları - Ş. Miray Kılınçer Bozgül

17.10-17.50 Romatolojik acillerde IVIG - Devrim Bozkurt

17.50-18.00 Tartışma

 

18.00-19.00 SÖZLÜ SUNUM

Oturum Başkanları: Seval Pehlevan, Vedat İnal

18.00-18.15 Hayati organ tutuluşu sebebiyle teröpatik plazma değişimi yapılan hastalarda mortalite belirteçleri - Çağatay Yüksel
18.15-18.30 Sistemik skleroz tanılı hastalarda metabolik sendrom sıklığı ve hastalık özellikleri ile ilişkisi - Ümit Özmen
18.30-18.40 Tartışma

18.00-19.00 POSTER TURU

Oturum Başkanları: Sahel Taravati, Esin Ertuğrul

24 EYLÜL 2021, CUMA

08.30-09.45 PANEL: Romatolojik hastalıklarda fertilite

Oturum Başkanları: Meryem Can, Zevcet Yılmaz

08.30-08.40 Romatolojik hastalıkların kadın infertilitesinde rolü - Fatma Alibaz Öner

08.40-09.00 Romatolojik hastalıkların erkek infertilitesinde rolü - Dilek Solmaz

09.00-09.30 Tedaviye bağlı prematür over yetmezliği ve kontrasepsiyon - Gülnaz Şahin

09.30-09.45 Tartışma

 

09.45-10.00 KAHVE ARASI

10.00-11.00 Uydu Sempozyumu - Farmanova

Ankilozan spondilit ve psoriatik artrit tedavisinde Secukinumab farkı: Klinik deneyimler ışığında tedavi sonuçları
Oturum Başkanı: Gökhan Keser

Konuşmacı: Zevcet Yılmaz

11.00-12.45 PANEL:  Gebede biyolojik ve hedefe yönelik sentetik ajanların kullanımı

Oturum Başkanları: Vedat İnal, Veli Çobankara

11.00-11.30 Hedefe yönelik sentetik ajanların kullanımı - Selda Çelik

11.30-12.00 TNF önleyici ajanların kullanımı - Önay Gerçik

12.00-12.30 TNF dışı biyolojik ajanların kullanımı - Zevcet Yılmaz

12.30-12.45 Tartışma

 

12.45-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

 

14.00-15.30 PANEL: Romatolojik hastalıklarda kozmetoloji

Oturum Başkanları: Gonca Karabulut, Selda Öktem

14.00-14.20 Kozmetoloji ihtiyacı olan hastalıklar - Figen Yargucu Zihni

14.20-14.45 Dermokozmetik uygulamalar - Bengü Gerçeker Türk

14.45-15.20 Romatolojik hastalıklarda rekonstrüktif cerrahi uygulamaları - Ahmet Biçer

15.20-15.30 Tartışma

15.30-16.15 KONFERANS: Romatolojide kardiyak rehabilitasyon

Oturum Başkanı: Hatice Reşorlu

Konuşmacı: Hale Karapolat

16.15-16.45 KAHVE ARASI

16.45-17.30 KONFERANS: Romatolojik hastalıkları taklit eden immun yetmezlikler

Oturum Başkanı: Ender Terzioğlu

Konuşmacı: Songül Çildağ

17.30-18.40 PANEL: Sklerodermada dijital ülsere yaklaşım

Oturum Başkanları: Fahrettin Oksel, Figen Yargucu Zihni

17.30-18.00 Sklerodermada dijital ülser nasıl değerlendirilir? - Elif Er Gülbezer

18.00-18.30 Sklerodermada dijital ülser tedavisi - Ender Terzioğlu

18.30-18.40 Tartışma

25 EYLÜL 2021, CUMARTESİ

​08.30-09.30 PANEL: Gebelikte özel durumların yönetimi

Oturum Başkanları: Gökhan Keser, Meryem Can

08.30-09.00 Anti fosfolipid antikor pozitif gebe yönetimi - Ayten Yazıcı

09.00-09.30 Anti-Ro pozitif gebe yönetimi - Selim Nalbant

09.30-09.45 KAHVE ARASI

09.45-10.45 Uydu Sempozyum - Amgen

İnflamatuvar romatizmal hastalıkların tedavisinde fark yaratan seçenek

Oturum Başkanı: Taşkın Şentürk

Konuşmacılar: Gonca Karabulut, Figen Yargucu Zihni

 

10.45-11.15 KAHVE ARASI

 

 

​11.15-12.30 PANEL: Romatolojik hastalıklar kadınların yaşamını nasıl etkiliyor?

Oturum Başkanları: Feride Göğüş, Figen Yargucu Zihni

11.15-11.35 Romatoid artrit ile yaşam - Kamer Pamukçu

11.35-11.55 Sistemik skleroz ile yaşam - Sibel Ercan

12.15-12.30 Sorular ve tartışma

 

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-16.15 PANEL: İlaç sektörünün romatolojik hastalıkların tedavisindeki rolü

Oturum Başkanları: Gonca Karabulut, Ayten Yazıcı

13.30-14.00 Global ilaç sektörünün romatolojik hastalıkların tedavisindeki rolü ve Türkiye’deki yansımaları - Natasa Klicko

14.00-14.30 Romatolojide kadının rolü, rolleri ve realiteleri - Tüzün Karaoğlan

15.00-15.30 Türk ilaç sektöründe romatolojinin hedefleri - Özlem Özer

15.30-16.00 Romatolojide kadının rolü, rolleri ve realiteleri - Hatice Yıldız

16.00-16.15 Sorular ve tartışma

 

16.15-16.30 KAHVE ARASI

16.30-18.20 PANEL: Sağlık çalışanları arasında kadın olmak

Oturum Başkanları: Yasemin Kabasakal, Fatoş Önen

16.30-16.50 Türk Romatoloji tarihinde kadın - Zeynep Özbalkan Aşlar

16.50-17.10 Akademik hayat ve kadın - Feride Göğüş

17.10-17.30 Hekimlik ve kadın - Selda Öktem

17.30-17.50 Hemşirelik ve kadın - Esra Oksel

17.50-18.10 Kıbrıs’ta kadın hekim gözüyle romatoloji - Yonca Morris

18.10-18.20 Sorular ve tartışma

 

26 EYLÜL 2021, PAZAR

09.00-11.15 PANEL: Romatolojik hastalarda enfeksiyonlara ilişkin özel durumlar

Oturum Başkanları: Münevver Erdinç, Mehmet Soy

09.00-09.45 Biyolojik ajan kullanan hastalarda viral enfeksiyon aktivasyonu ve profilaksisi - Hüsnü Pullukçu

09.45-10.30 İmmunsupresif hastalarda COVİD-19 enfeksiyonu ve bağışıklaması - Meltem Taşbakan

10.30-11.15 İmmünsuprese hastalarda akciğerin fungal enfeksiyonları - Sezai Taşbakan

 

11.15-12.00 KAPANIŞ

bottom of page